การตั้งค่า zoho mail บน outlook 2010

แก้ปัญหา Gmail ไม่สามารถใช้งานกับ MS Outlook ได้

บางครั้งการใช้งาน gmail เราก็ตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องแล้ว ตาม Link นี้ http://www.itfever.com/ms-outlook-gmail แต่ก็ยังใช้งานไม่ได้ Microsoft outlook ถามรหัสตลอด ซึ่งทั้ง username และ password ก็ถูกต้อง จึงค้นหาใน internet...

การลบ Email ใน Gmail

ซ่อมแซม Database

สำหรับผู้ใช้งานเว็บ CMS อย่าง Joomla หรือ WordPress บางครั้งเรา update web ไปซักระยะ อาจพบอาการแปลกๆ เป็น Error ประมาณว่าติดต่อ Database ไม่ได้...

เมนูเบื้องต้น Direct Admin

เริ่มต้นเข้าตัวจัดการ Host ตามรายละเอียดที่ทาง webmaster เราได้จัดส่งให้ มักจะเป็น cp.yourname.com:2222 หรือใช้เป็นหมายเลข IP:2222 ก็ได้ เมื่อเข้ามาได้ก็จะพบหน้า ให้ Login ตามภาพด้านล่างนี้ เมื่อ Login เข้ามาแล้วหากเรามีหลายโดเมนใน Host...

การตรวจสอบพื้นที่ใช้งานใน outlook

การใช้งาน Office365 หรือ Outlook.com แบบเสียค่าบริการ @yourdomain.com ที่ http://outlook.office365.com ทาง Microsoft จะให้พื้นที่มา 50 GB ซึ่งเมื่อ Login เข้า...

Link Web Hosting

  จัดการโดเมน สำหรับลงท้ายด้วย .TH จัดการโดเมน .com , .net , .org ระบบ onlinnic ทำโดเมน forward สำหรับโดเมนที่จดกับ onlinnic...

การตั้งค่า MS Outlook สำหรับ Mail Hosting

การตั้งค่า Outlook สำหรับ Email Hosting  ตัวอย่างนี้เป็นการตั้งค่า outlook version 2003 สำหรับ version อื่นๆ ใช้หลักการเดียวกัน 1. ไปที่เครื่องมือ (tools) 2. บัญชีผู้ใช้...

การตั้งค่าก่อนใช้ MySQL Front ใน Direct Admin

สำหรับผู้ใช้งาน Hosting Linux ที่ต้องการใช้โปรแกรม MySQL-Front ในการจัดการ Database แทน PhpMyAdmin นั้นจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหลังจาก Add Database แล้ว ดังนี้ 1. Login เข้าไปจัดการ...

7 ข้อเด่น Google Apps (Gmail)

Google Apps เป็นการให้บริการ Apps ต่างๆ ของ Google ที่โดดเด่นคือ บริการ Gmail ในชื่อโดเมนของเรา คือ @youdomain.com แล้ว ทำไม เราจึงต้องเปลี่ยนมาใช้ Google...