จัดการโดเมน | จัดการโฮสต์
Breaking News: เว็บสำเร็จรูป Showcase Version 7 เปิดบริการแล้ว ใช้งานง่าย function ครบครัน เพียงปีละ 2,500 บาท บริการทำ Banner 1,500 ลูกค้าเก่า upgrade ได้ในราคา 500 บาท
การตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express สำหรับ mail ที่ใช้บริการจากไอทีฟีเวอร์

เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับ Start + Program + Outlook Express
 เพิ่ม E-mail Account ของเราโดยคลิกที่เมนู Tools + Account ดังรูป

 จากนั้นเมื่อ คลิกแล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง Account ให้เราเลือกที่เมนู Add -> Mail ดังรูป

 จากนั้นโปรแกรมจะถามชื่อที่ต้องการให้ปรากฏเวลาส่ง E-mail ในส่วนนี้เราจะกรอกอะไรก็ได้

 จากนั้นคลิก Next แล้วโปรแกรมจะถามถึง E-mail ที่ต้องการใช้ ในตัวอย่างนี้เราใช้ nara@itfever.com

 จากนั้นเมื่อคลิก Next แล้วโปรแกรมจะถามถึงระบบรับส่ง E-mail ของท่าน (POP3)
- ในช่อง POP3 ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.itfever.com
- ในช่อง SMTP ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.itfever.com
** ถ้า domain name ของท่านไม่ใช่ .com ก็ให้ใส่ตามชื่อ domain ของท่าน เช่น ชื่อ Domain คือ www.up2you.in.th ก็ให้ใส่ POP3 และ SMTP เป็น mail.up2you.in.th เป็นต้น

 จากนั้นคลิก Next โปรแกรมจะถามถึง Username และ Password สำหรับ E-mail Account นี้ ให้กรอก Username และ Password ของท่านเอง ตามที่เว็บมาสเตอร์ได้ส่งให้ท่าน (หรือตามที่ท่านได้สร้างไว้) ในลักษณะตามรูปข้างล่าง
*** ชื่อ Account name คือชื่อ Email ของท่าน

 จากนั้นเมื่อ Click Next ก็เป็นอัน เสร็จสิ้นการติดตั้งและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 ส่วนสำคัญสำหรับการส่ง Mail 
 เนื่องจากเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบ Email ใหม่จึงต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมดังรูป
มีขั้นตอนการทำคือ ไปที่เมนู Tools + Account + Mail + เลือกชื่อ mail ของเรา + Properites + Servers

 
คลิ้กถูกตามภาพ


 UnBlock images
 สำหรับกรณีที่ต้องการให้ Outlook สามารถรับรูปภาพ หรือ File HTML จาก Email ผู้อื่นได้ ให้ไปตั้งค่าที่ เมนู Tools + Option + Secrurity แล้ว คลิกเอาเครื่องหมายถูกหน้า Block image... ดังภาพ


 Delivery Mail 
 ปกติ การใช้งาน outlook นี้จะเป็นการดึงข้อมูล Email มาจากเครื่อง server ซึ่งมีผลดีคือทำให้เนื้อที่ Hosting ของท่านไม่เต็ม แต่ก็ขอเสียคือ เวลาเราโหลดข้อมูลมาจาก server แล้วขอมูลนั้นก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้เราไม่สามารถเปิด email ฉบับที่เราโหลดมาได้อีก จาก webmail (อย่างพวก hotmail) ซึ่งตรงส่วนนี้เราสามารถกำหนด ได้ว่าต้องการให้ outlook ดึงข้อมูลมาที่เครื่องเรา (move) หรือจะให้ copy มาที่เครื่องเรา ได้ดังนี้
 ไปที่ Tools + Accounts + Mail แล้วทำตามภาพ


 ส่วนประกอบของโปรแกรม Outlook Express


ส่วนประกอบพื้นฐานของ Outlook Express
1. เมนูบาร์ - เมนูที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม 
2. ทูลบาร์ - รูปภาพแทนคำสั่งที่ใช้งานประจำ 
3. โฟลเดอร์ - คือที่ใช้สำหรับเก็บ mail ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- 
inbox - ที่เก็บ mail ที่ส่งเข้ามา 
- outbox - ที่เก็บ mail ที่กำลังจะถูกส่งออกไป 
- Send Items - ที่เก็บ mail ที่ถูกส่งออกไปแล้ว 
- Deleted items - ที่เก็บ mail ที่ลบทิ้ง 
- Drafts - ที่เก็บ mail ที่เขียนยังไม่เสร็จ (ยังไม่ได้ส่ง) 

4. หน้าต่างการทำงาน - พื้นที่แสดง mail, newsgroup และอื่น ๆ

 

 ในหน้าที่นี้ถ้าคลิกที่ inbox จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างใหม่ ดังภาพ


5. หน้าต่างแสดง mail ที่รับเข้ามา - เพียงคลิกที่ mail แต่ละรายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ mail นั้น ๆ ในช่องที่ 6 
6. หน้าต่างแสดง เนื้อหาของ mail - แสดงเนื้อหาของ mail ที่เลือกจากช่องที่ 5

 

 

 

ส่วนประกอบของ ToolbarToolbar คือไอคอนคำสั่งต่างๆ ที่ใช้งานบ่อย ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน เราสามารถซ่อน หรือให้แสดง ทูลบาร์ได้ โดยการคลิกขวาที่บริเวณ เมนูบาร์ คลิกเลือก Toolbar

1. New Mail - ใช้สำหรับเขียน mail ฉบับใหม่ ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 4 จะใช้คำว่า Compose Mail 
2. Reply - ใช้สำหรับตอบ mail กลับ ฉบับปัจจุบันที่เราคลิกเลือกอยู่ 
3. Reply All - เหมือน reply แต่จะตอบกลับไปทุก ๆ Email address ที่มีชื่อใน mail ฉบับนั้น ๆ ในช่อง TO, CC, BCC 
4. Forward - ใช้สำหรับส่งต่อ mail ไปให้คนอื่น 
5. Print - ใช้สำหรับพิมพ์ mail ที้อ่านปัจจุบัน 
6. Delete - ใช้สำหรับลบ mail ที่อ่านปัจจุบัน การลบ mail ที่จะส่งไปเก็บที่โฟลเดอร์ Deleted items 
7. Send/Recv - ถ้าคลิกด้านข้าง (ขวา) จะมีเมนูย่อย ให้เลือกว่าจะ send mail ออกไป หรือ receive mail เข้ามา หรือ ทั้งรับ-ส่ง mail 
8. Address - จะเข้าไปโปรแกรม Address book เพื่อใส่รายชื่อ ที่อยู่ ของ mail ต่างๆ ที่เราติดต่ออยู่ 
9. Find - สำหรับค้นหา mail กรณีมี mail มาก ๆ การค้นหาสามารถเลือกค้นหาในแต่ละ โฟลเดอร์ได้


 หากมีปัญหาในการส่ง Mail ยังไม่ได้ อันเนื่องมาจาก server ขัดข้อง ท่านสามารถตั้งค่า SMTP จากเดิมคือ mail.yourdomain.com เป็นค่า SMTP ของ internet ที่ท่านใช้งานอยู่ดังนี้

 

Internet
SMTP
True
mail.truemail.co.th , mail.truemail.co.th , classic.asianet.co.th , mxauth.truemail.co.th
TOT
smtp.totonline.net, smtp.totisp.net


- ส่วน POP3 ที่ใช้ในการรับ Email ให้ตั้งค่าเหมือนเดิม mail.yourdomain.com

บทความโดย : นรา

Tag: การใช้งาน outlook express, การตั้งค่า outlook express, outlook, outlook express