จัดการโดเมน | จัดการโฮสต์
Breaking News: เว็บสำเร็จรูป Showcase Version 7 เปิดบริการแล้ว ใช้งานง่าย function ครบครัน เพียงปีละ 2,500 บาท บริการทำ Banner 1,500 ลูกค้าเก่า upgrade ได้ในราคา 500 บาท
Google Apps | ตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Email จาก Gmail เพื่อใช้งานผ่าน Outlook Express - สามารถใช้ได้กับ Gmail ทั่วไป และ Gmail for Domain (Google Apps)


1. เริ่มต้นโดยการเปิด Outlook Express ขึ้นมาก่อน หากมีอะไรขึ้นมาก็ให้ cancle ให้หมด

2. ไปที่ Tools + Accounts ...

 

3. เลือก Add + Mail

4. ใส่ชื่อของเราลงไป + Next >

5. ใส่ Email ของเรา + Next >

6. ใส่ค่า POP3 : pop.gmail.com
     และค่า SMTP : smtp.gmail.com   + Next >

7. ใส่ Email Account ของท่านพร้อม Password  + Next

8. เมื่อ Next > Finish แล้วจะเป็นการเสร็จการเพิ่ม Email เพื่อให้ใช้ รับส่งผ่าน Outlook Express

9. กลับมาหน้าเพิ่มรายชื่อ Email ให้คลิ้กที่ Email ที่เราได้เพิ่มไว้แล้ว คลิ้ก + Properties + ที่แถบ General = ให้ใส่ชื่อของเรา

- แถบ Servers = เลือก My server requires authetication

- ที่แถบ Advanced ติ้กถูกหน้า This ... (SSL) 2 ตัว พร้อมตรวจสอบ port
SMTP เป็น Port 465
POP3 เป็น Port 995

คลิ้ก OK แล้ว Close ไป จากนั้นก็ลอง โหลดใช้งานดูครับ ที่ Icon : Send/Recv UnBlock images
 สำหรับ กรณีที่ต้องการให้ Outlook สามารถรับรูปภาพ หรือ File HTML จาก Email ผู้อื่นได้ ให้ไปตั้งค่าที่ เมนู Tools + Option + Secrurity แล้ว คลิกเอาเครื่องหมายถูกหน้า Block image... ดังภาพ


 ส่วนประกอบของโปรแกรม Outlook Express


ส่วนประกอบพื้นฐานของ Outlook Express
1. เมนูบาร์ - เมนูที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม 
2. ทูลบาร์ - รูปภาพแทนคำสั่งที่ใช้งานประจำ 
3. โฟลเดอร์ - คือที่ใช้สำหรับเก็บ mail ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- 
inbox - ที่เก็บ mail ที่ส่งเข้ามา 
- outbox - ที่เก็บ mail ที่กำลังจะถูกส่งออกไป 
- Send Items - ที่เก็บ mail ที่ถูกส่งออกไปแล้ว 
- Deleted items - ที่เก็บ mail ที่ลบทิ้ง 
- Drafts - ที่เก็บ mail ที่เขียนยังไม่เสร็จ (ยังไม่ได้ส่ง) 

4. หน้าต่างการทำงาน - พื้นที่แสดง mail, newsgroup และอื่น ๆ

 ในหน้าที่นี้ถ้าคลิกที่ inbox จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างใหม่ ดังภาพ

 

 


5. หน้าต่างแสดง mail ที่รับเข้ามา - เพียงคลิกที่ mail แต่ละรายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ mail นั้น ๆ ในช่องที่ 6 
6. หน้าต่างแสดง เนื้อหาของ mail - แสดงเนื้อหาของ mail ที่เลือกจากช่องที่ 5

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของ ToolbarToolbar คือ ไอคอนคำสั่งต่างๆ ที่ใช้งานบ่อย ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน เราสามารถซ่อน หรือให้แสดง ทูลบาร์ได้ โดยการคลิกขวาที่บริเวณ เมนูบาร์ คลิกเลือก Toolbar

1. New Mail - ใช้สำหรับเขียน mail ฉบับใหม่ ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 4 จะใช้คำว่า Compose Mail 
2. Reply - ใช้สำหรับตอบ mail กลับ ฉบับปัจจุบันที่เราคลิกเลือกอยู่ 
3. Reply All - เหมือน reply แต่จะตอบกลับไปทุก ๆ Email address ที่มีชื่อใน mail ฉบับนั้น ๆ ในช่อง TO, CC, BCC 
4. Forward - ใช้สำหรับส่งต่อ mail ไปให้คนอื่น 
5. Print - ใช้สำหรับพิมพ์ mail ที้อ่านปัจจุบัน 
6. Delete - ใช้สำหรับลบ mail ที่อ่านปัจจุบัน การลบ mail ที่จะส่งไปเก็บที่โฟลเดอร์ Deleted items 
7. Send/Recv - ถ้าคลิกด้านข้าง (ขวา) จะมีเมนูย่อย ให้เลือกว่าจะ send mail ออกไป หรือ receive mail เข้ามา หรือ ทั้งรับ-ส่ง mail 
8. Address - จะเข้าไปโปรแกรม Address book เพื่อใส่รายชื่อ ที่อยู่ ของ mail ต่างๆ ที่เราติดต่ออยู่ 
9. Find - สำหรับค้นหา mail กรณีมี mail มาก ๆ การค้นหาสามารถเลือกค้นหาในแต่ละ โฟลเดอร์ได้


 หาก มีปัญหาในการส่ง Mail ยังไม่ได้ อันเนื่องมาจาก mail server ของ Gmail ขัดข้อง ท่านสามารถตั้งค่า SMTP จากเดิมคือ smtp.yourdomain.com เป็นค่า SMTP ของ internet ที่ท่านใช้งานอยู่ดังนี้

Internet
SMTP
True
mail.truemail.co.th , mail.truemail.co.th , classic.asianet.co.th , mxauth.truemail.co.th
TOT
smtp.totonline.net, smtp.totisp.net

บทความโดย : นรา

Tag: การใช้งาน outlook express กับ Google Apps, การตั้งค่า outlook express กับ gmail, outlook, outlook express, gmail for domain