การตั้งค่า MS Outlook 2003 กับ Gmail

สำหรับการตั้งค่านี้ เมนูต่างๆ ในแต่ละ Version ของ Outlook อาจจะไม่เหมือนกัน แต่ให้ดูหลักการตั้งค่าไว้ แล้วนำไปประยุกต์เพราะมันใช้ได้กับทุก version

การตั้งค่า Microsoft Outlook กับ Email ของ Gmail หรือ Google Apps

1. ไปที่เครื่องมือ (tools)
2. บัญชีผู้ใช้ (Email Account)
outlook1

3. เลือก Add a new e-mail account กรณีต้องการเพิ่มรายชื่อ Email ใหม่ ใน Outlook แล้ว คลิ้ก Next
outlook2

outlook3

4. เลือก POP3 แล้วคลิ้ก Next
5. กรอกข้อมูล ตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง โดยเปลี่ยนเป็น Email ของท่าน ใส่ค่า POP3 / SMTP ดังนี้

POP3 : pop.gmail.com
SMTP : smtp.gmail.com

User / password ก็ใส่ Email ของท่าน ที่ท่านได้ Add เอาไว้แล้ว ใน ตัวจัดการ mail (ต้องไป Add ก่อนนะครับจึงจะเอามาใช้ใน Outlook ได้)
outlook4

6. ใส่ค่าเสร็จ คลิ้กที่ More Setting ตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
– ที่แถบ General เปลี่ยนเป็นชื่อของท่าน ซะ
outlook5

outlook6

– ที่แถบ Outgoing Server คลิ้กถูก ด้วยนะ
– ที่แถบ Advanced ติ๊ก ถูก ที่ This server… (SSL)
– กำหนด Port ตามรูปด้านล่าง คือ POP = 995, SMTP 465
outlook7

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ก็คลิ้ก OK + Next + Finish

outlook8

หมายเหตุ : การตั้งค่า เพื่อใช้งานกับ outlook จะมี 2 แบบคือแบบ POP3 ที่ได้อธิบายด้านบน กับอีกแบบคือ แบบ IMAP การตั้งค่าจะคลายกัน แต่ให้เปลี่ยนรายละเอียดดังนี้

รูปแบบ POP3 IMAP
Incoming Mail pop.gmail.com imap.gmail.com
   Port 995 993
Outgoing Mail smtp.gmail.com smtp.gmail.com
   Port 465 465 or 587
SSL ทั้ง in & out Yes Yes
Requires authentication Yes Yes


POP กับ IMAP ต่างกันอย่างไร ?

POP จะเป็นการดูด Email มาไว้ที่เครื่องเราและจะไม่มีผลต่อ email ใน Gmail
IMAP
จะเป็นการดูด Email มาดูที่เครื่องเรา หากเรามีการลบ แก้ไข email จะมีผลกับ email ใน Gmail ด้วย

SHARE IT: