fbpx

หมวดหมู่

  • All
  • Gmail & Google Apps
  • Tactic IT
  • Web Hosting
  • Website
  • Yandex Mail
  • Zoho Mail

การใช้งาน Zoho Mail บน SmartPhone

สำหรับผู้ใช้งาน email ระบบ Zoho Mail ท่านสามารถใช้งานกับ Smart Phone ของท่านได้ง่ายๆ ด้วย App Zoho Mail ที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไร แค่โหลดมาติดตั้ง …

Read More →

Code PHP ใน WordPress ที่ใช้บ่อย

Post นี้ผมเก็บไว้บันทึกกันลืม เพราะช่วงนี้มีการแก้ไข code ใน WordPrss เยอะ เนื่องจากว่าจะเอาฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไปใส่ใน WordPress (เดิมใช้ asp) เป็นการเรียนรู้ภาษา PHP ไปด้วย (Learning …

Read More →

การเปลี่ยนชื่อของ Google Apps

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานในที่นี่ ไม่ใช่การเปลี่ยน User Login แต่เป็นการเปลี่ยนชื่อ First Name , Last Name ที่จะแสดงโชว์ให้ปลายทางเห็นเมื่อเราส่ง Email ไปหา ครับ เช่น …

Read More →

การเพิ่ม user Zoho mail

วิธีการเพิ่ม user ใหม่ใน Mail Server ระบบ Zoho Mail (สำหรับ user ที่มีสิทธิเป็น admin เท่านั้น) 1. Login …

Read More →

การตั้งค่า zoho mail บน outlook 2010

Zoho Mail เป็นระบบ Mail Server ที่นอกจากจะให้พื้นที่ Email เยอะ ถึง 5 GB/user แล้ว ยังสามารถใช้งานง่ายผ่าน Smart Phone …

Read More →

แก้ปัญหา Gmail ไม่สามารถใช้งานกับ MS Outlook ได้

บางครั้งการใช้งาน gmail เราก็ตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องแล้ว ตาม Link นี้ https://www.itfever.com/ms-outlook-gmail แต่ก็ยังใช้งานไม่ได้ Microsoft outlook ถามรหัสตลอด ซึ่งทั้ง username และ password …

Read More →
Scroll to Top