ตั้งค่า Mail Rackspace บน Outlook 2016

Email Rackspace เป็นระบบ mail ที่ได้รับความนิยมอีกเจ้าที่หลายบริษัทเลือกใช้สำหรับผู้ที่เลือกใช้บริการ ท่านจะได้รับ Email ขนาด พื้นที่ถึง 25 GBและมีระบบ chat ในองค์กรบนเว็บเมล์ มี contact , calenda , tasks , …

ตั้งค่า Mail Rackspace บน Outlook 2016 อ่านเพิ่มเติม