เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยบกับ Yandex Mail

การเข้าใช้งาน Webmail  เข้าใช้งานที่ mail.yourdomain.com (เปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนของท่าน) , หรือเข้าที่ mail.yandex.com ให้กรอง user/password ของท่านที่ทางเราได้จัดส่งให้ การเปลี่ยน Password  1. Login เข้า webmail แล้วไปคลิ้กที่ มุมด้านบนขวา (เป็นตัวย่อ email กลม) 2....

การตั้งค่า Outlook สำหรับ Yandex.Mail

Yandex Mail สามารถใช้งานร่วมกับ Email Client อย่าง Outlook ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ให้ Login เข้าระบบ webmail บน mail.yandex.com ก่อน (บางเว็บทางเราตั้งให้เป็น mail.ชื่อเว็บของคุณ.com) ...