การตั้งค่า Outlook สำหรับ Yandex.Mail

Yandex Mail สามารถใช้งานร่วมกับ Email Client อย่าง Outlook ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ให้ Login เข้าระบบ webmail บน mail.yandex.com ก่อน (บางเว็บทางเราตั้งให้เป็น mail.ชื่อเว็บของคุณ.com)
  2. เข้าไปเปิดการใช้งาน IMAP , POP3 โดยคลิ้กที่รูป ฟันเฟือง + All settings

 

3. คลิ้กที่ Email Clients ด้านซ้าย + คลิ้กถูกหน้าหัวข้อ IMAP , POP3 และส่วนที่ต้องการให้ Outlook ดูดมา + Save

 

4. เข้าไปที่โปรแกรม Outlook (ตัวอย่างนี้ใช้ outlook 2016)
– คลิ้กที่ File

ทำตามภาพด้านล่าง

คลิ้กที่ New.. + เลือก Manual setup … + Next >

 

เลือกตั้งค่าแบบ POP or IMAP

กรอกข้อมูล Email ที่ได้รับมา ได้แก่
– ชื่อ , Email เต็ม , ประเภทของการรับค่า POP3 หรือ IMAP (จากตัวอย่างเลือกใช้ pop3)
– ค่า incomming , outgoing
– user name / password

*POP3 ต่างจาก IMAP อย่างไร
– POP3 จะเป็นการ copy mail จาก server มาสำรองในเครื่องคอมของเรา  การลบ email บนเครื่องคอม และ บน server จะไม่มีผลต่อกัน
– IMAP จะเป็นการ ดึงข้อมูลแบบ real time ตลอดเวลา (อาจทำให้การเช็ค mail มีการหน่วงช้าบ้างบางครั้ง) การลบ email บน outlook จะทำให้บน server ถูกลบไปด้วย และการลบบน server ก็จะทำให้บน outlook ถูกลบไปด้วยเช่นกัน

ค่ามาตรฐานของระบบ Mail Yandex

> สำหรับผู้ใช้งาน POP3

Incoming mail
mail server address — pop.yandex.com
connection security — SSL
port — 995

> สำหรับผู้ใช้งาน IMAP

Incoming mail
mail server address — imap.yandex.com
connection security — SSL
port — 993

———————————

Outgoing mail
mail server address — smtp.yandex.com
connection security — SSL
port — 465

 

กลับมาหน้าเดิม + Next >

ระบบจะทำการทดสอบการเชื่อมต่อ หากทุกอย่างเรียบร้อยจะเป็นเครื่องหมายถูก

จากนั้นก็คลิ้ก Close + Next > + Finish เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ครับ

 

 

SHARE IT: