การเปลี่ยนชื่อ user หรือผู้ใช้ Gmail

สำหรับผู้ที่ใช้ Gmail @yourdomain หรือ Google Apps หรือชื่อใหม่คือ G-suite ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ user สำหรับ Login โดยไม่ต้องลบ user เดิม แล้ว Add ใหม่ ซึ่งข้อดีคือ Email เดิมจะยังอยู่ด้วยโดยไม่ถูกลบ สามารถดูวิธีการได้ตาม VDO นี้ได้เลย

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ บริการ Google Mail สำหรับโดเมนของท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางเราได้ทุกช่องทางนะครับ

SHARE IT: