การเปิดใช้งาน pop3 & IMAP Gmail

POP เป็นการเปิดบริการเพื่อให้โปรแกรมภายนอก Gmail เช่น Oultook สามารถ Copy Email ลงไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ (แต่จะใช้ได้แค่เครื่องเดียว) หากเราตั้งใช้งานหลายเครื่อง เครื่องไหนที่เปิดใช้งานก่อน จะดูด Email มาไว้ที่เครื่องนั้นก่อน
ส่วนเครื่องที่เปิดทีหลังจะไม่ดูดมา
และหากมีการทำการลบ email ใดๆ ก็จะไม่มีผลกับ email บน server

IMAP จะเป็นการดึง Email มาแสดงบนเครื่อง ไม่ได้เป็นการ copy
หากมีการทำการ ลบ email บนเครื่องเรา จะมีผลกับ email บน server ด้วย
และสามารถใช้งานได้หลายๆ เครื่อง

การเปิดใช้งาน ให้เข้าไปที่ www.gmail.com แล้ว Login เข้าระบบให้เรียบร้อย

1. ไปที่ รูป ฟันเฟือง
2. คลิ้กที่ Settings

3. ไปที่ Forwarding and POP/IMAP
4. คลิ้กเลือก Enable POP for All mail (เปิดใช้งาน)
5. คลิ้กเลือก Enable IMAP  (เปิดใช้งาน)

6. เลื่อนไปด้านล่าง คลิ้ก Save Changes

7. เมื่อ Save แล้วเราเข้าไปดูอีกครั้งจะเห็นว่า สถานะ ได้เป็น Enable แล้ว (เปิดใช้งาน)

 

SHARE IT: