fbpx

การเปลี่ยน Password Gmail

การเปลี่ยน Password Gmail รวมถึง Google Apps ด้วย มีขั้นตอนดังนี้

Login เข้า Gmail ของเราก่อน (คุณต้องรู้ password เดิมจึงจะเปลี่ยนได้)

1. ไปที่รูปฟันเฟือง
2. เลือก การตั้งค่า
changepasswordgmail-1
3. เลือกหัวข้อบัญชี
4. คลิ้กที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google
changepasswordgmail-2

5. เลื่อนไปด้านล่าง คลิ้กที่ รหัสผ่าน
changepasswordgmail-3

6. กรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ แล้วคลิ้กเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นอันเสร็จครับ
changepasswordgmail-4

Scroll to Top