fbpx

การกำหนดบทบาทให้ User

ในบทความนี้จะเป็นการกำหนดสิทธิ user เป็น Super Admin โดยมีวิธีการดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบที่ admin.google.com ด้วย super Admin เดิมก่อน แล้วคลิกที่เมนู บัญชี + บทบาทของผู้ดูแลระบบ

blank

2. ที่บทบาท ผู้ดูแลระบบขั้นสูง คลิกเลือก มอบหมายผู้ดูแลระบบ

blank

3. คลิกกำหนดผู้ใช้

blank

4. พิมพ์ชื่อ Email ที่ต้องการเพิ่มเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูง (Super Admin) + คลิก

blank

เพียงเท่านีัผู้ใช้คนใหม่ ก็พร้อมเป็น Super Admin แล้ว
ผู้ที่มีบทบาทเป็น Super Admin จะสามารถลบ หรือกำหนดสิทธิ์ ให้ Super Admin ได้เป็นมีสิทธิ์เท่าเทียบกัน (สูงสุด)

Scroll to Top